รีวิว….ประกันสุขภาพ โกลด์

0
468
views

จากสถิติค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่เพิ่มมากขึ้น สภาวะแวดล้อมในการดำเนินชีวิตที่มีความเสี่ยงทั้งในเรื่องของอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย ทำให้การเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ และภาวะภัยจากค่ารักษาพยาบาลส่งผลกระทบต่อสุขภาพของท่าน และฐานะทางการเงินของคนแวดล้อมและคนใกล้ตัว

ทำให้คนไทยวันนี้หันมาตั้งรับกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันเหล่านี้เพิ่มมากขึ้น ผ่านการเก็บออม การสร้างสวัสดิการต่างๆ ให้แก่ตนเองและครอบครัว อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องเงินออม หรือ สวัสดิการที่ท่านมี มาเป็นอุปสรรคในการเข้ารักษาพยาบาลทั้งกรณีบาดเจ็บและเจ็บป่วย เพื่อเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพซึ่งต้องใช้วงเงินสูง ในขณะที่เทคโนโลยีและการบริการทางการแพทย์ก้าวหน้าขึ้นต่อเนื่อง

“สัญญาพิเศษเพิ่มเติม ประกันสุขภาพโกลด์” มิติใหม่ของการประกันสุขภาพเหมาจ่ายวงเงินสูงทีเข้าถึงง่าย เหมาะในการเตรียมค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาพยาบาลด้วยวงเงินสูงตั้งแต่ 1-5 ล้านบาทต่อปี จ่ายเบี้ยประกันภัยคุ้มค่าเมื่อเทียบกับความคุ้มครองที่ได้รับ เสมือนมีค่ารักษาพยาบาลวงเงินสูงติดตัวอยู่ตลอดเวลา เพื่อรองรับค่ารักษาพยาบาลกรณีฉุกเฉิน ค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคร้ายแรง และอุบัติเหตุร้ายแรง รวมถึงการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงรูปแบบการรักษาที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นหลักประกันที่มั่นคงของท่านและครอบครัว

 

เงือนไขการรับประกัน

 

 

ตารางเบี้ยประกัน

 

สรุปจุดเด่น – จุดด้อย

จุดเด่น

– สร้างสวัสดิการเพื่อการรักษาที่ดีที่สุด

– เตรียมกองทุนค่ารักษาเหมาจ่ายวงเงินสูงด้วยเบี้ยประกันภัยที่คุ้มค่า

– เข้าถึงง่าย มีให้เลือก 5 แผนความคุ้มครอง เลือกรับความคุ้มครองแบบเหมาจ่ายสูงสุด ปีละ 1-5 ล้านบาท (ตามแผนที่เลือก)

– ให้ความคุ้มครองกรณีอุบัติเหตุร้ายแรงสูงสุด ครั้งละ 1-5 ล้านบาท (ตามแผนที่เลือก)

– ให้ความคุ้มครองพิเศษ ค่าล้างไต ค่าเคมีบำบัด ค่ารังสีบำบัด และอื่นๆ

จุดด้อย

– เด็กอายุ แรกเกิด – 5 ปี ไม่สามารถทำได้

– ต้องซื้อประกันชีวิตหลักก่อน ถึงจะซื้อประกันสุขภาพโกลด์ได้

– ไม่สามารรักษาแบบผู้ป่วยนอกได้ ต้องเป็นผู้ป่วยใน เท่านั้น

– ไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ทันที่ มีระยะรอคอยในการรักษา เช่น โรคทั่วไป 30 วัน,โรคร้ายแรง มะเร็ง 60 วัน
เว้นแต่ อุบัติเหตุ สามารถใช้ได้ทันที่

– การคลอดบุตร หรือ เกิดโรคแทรกซ้อน ไม่สามารถใช้ได้

– ทหาร ตำรวจ เมื่อปฏบัติหน้าที่ ไม่สามารถใช้ได้

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here