รีวิว คุ้มธนกิจ 99(1) หลักประกันรายได้ครอบครัว

0
358
views

 

“เงินคืนคุ้มค่า ความคุ้มครองยาวนาน” 
“สร้างหลักประกันให้กับครอบครัว”
     เมื่อคุณต้องการสร้างความมั่นคงในอนาคต “คุ้มธนกิจ 99(1)” สามารถตอบโจทย์คุณได้ด้วยหลักประกันที่ให้ความคุ้มครองระยะยาวและดูแลความยืดหยุ่นทางการเงินของคุณไปพร้อมกัน มีเงินคืนตลอดชีพที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับเบี้ยประกันภัยที่ชำระ เพิ่มความยืดหยุ่นและลดภาระทางการเงินพร้อมรับความคุ้มครองยาวนานถึงอายุ 99 ปี
แผนภาพแสดงผลประโยชน์
     คุ้มธนกิจ 99(1) ดูแลคนที่คุณรัก เสมือนเป็นหลักประกันคุ้มครองรายได้ คุ้มครองธุรกิจ คุ้มครองภาระหนี้สิน เป็นกองทุนการศึกษาและกองมรดกสำหรับลูกหลานในอนาคต รวมถึงสามารถเวนคืนกรมธรรม์ รับเงินก้อนเมื่อถึงคราวฉุกเฉิน และมีระยะชำระเบี้ยประกันภัยให้คุณได้เลือกถึง 6 ระยะ ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ตามรูปแบบชีวิตของคุณ
เงื่อนไขการรับประกัน
– สร้างหลักประกันชีวิตให้กับครอบครัวในระยะยาว รับมือกับความเสี่ยงจากเรื่องไม่คาดฝัน
– มีเงินคืนรายปีตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 เป็นต้นไป จนถึงวันก่อนครบกำหนดสัญญา
– สร้างกองทุนมรดกสำหรับลูกหลาน
– จำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 5 แสนบาทขึ้นไป มีส่วนลดเบี้ยประกันภัย
ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์
ผลประโยชน์
1.ระหว่างสัญญา
– รับเงินคืน 1% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทุกวันครบรอบปีกรมธรรม์ ตั้งแต่ปีที่ 2 จนถึงวันก่อนครบกำหนดสัญญา
2.ครบกำหนดสัญญา
– รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
3. เสียชีวิตระหว่างสัญญา
– รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
“คุ้มธนกิจ เพื่อนคู่คิด หลักประกันชีวิตเคียงข้างคุณ”


1.ให้ความคุ้มครองยาวนาน เป็นหลักประกันชีวิตระยะยาว ให้ความคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี โดยสามารถเลือกรับความคุ้มครองอื่นๆ เพิ่มเติมได้

2.มีเงินคืนทุกปี แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย รับเงินคืน 1%* ทุกวันครบรอบปีกรมธรรม์ ตั้งแต่ปีที่ 2 จนถึงวันก่อนครบกำหนดสัญญา

3.ครบกำหนดสัญญา คืนเงินก้อน 100%* สร้างกองทุนมรดกสำหรับลูหลาน มอบแด่คนที่คุณรัก

4.กรณีฉุกเฉิน เลือกรับเงินคืนได้ หากต้องการใช้เงินก้อนก่อนครบกำหนดสัญญา สามารถเลือกใช้สิทธิ์เวนคืนกรมธรรม์ได้

5.เบี้ยประกันภัยมีส่วนลด กรณีจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here