รีวิว แผนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล พี.เอ.รีฟันด์

0
269
views

 

อุ่นใจทุกนาที คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง 
ทุกที่ ทั่วโลก

 

พี.เอ. รีฟันด์ ไม่เคลมมีคืน

คุณเคยกังวลใจกับเหตุการณ์ต่อไปนี้หรือไม่

– ซื้อประกันอุบัติเหตุมาหลายปี แต่ไม่เคยเรียกร้องสินไหมเลย รู้สึกเหมือนเป็นการจ่ายเบี้ยโดยสูญเปล่า

– แต่ถ้าไม่ซื้อไว้ ก็ไม่มั่นใจกับเหตุการณ์ในอนาคต กลัวว่าหากเกิดเหตุไม่คาดฝัน จะไม่สามารถรองรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้

– ประกันอุบัติเหตุที่มีอยู่ จะคุ้มครองครอบคลุมหรือไม่ โดยเฉพาะสถานการณ์ปัจจุบันที่มีปัญหาภัยก่อการร้าย ความไม่สงบทางการเมือง

วันนี้พบกับรูปแบบใหม่ของการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล พี.เอ. รีฟันด์ ที่สามารถตอบโจทย์คุณได้ โดยเป็นการสร้างหลักประกันอุบัติเหตุเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่มีการทำประกันอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่องและมีประวัติดี ซึ่งหากไม่มีการเรียกร้องสินไหม ในช่วง 3 ปี ติดต่อกัน จะได้รับเบี้ยประกันภัยปีสุดท้ายคืน

โดยรับความคุ้มครองภัยที่เกิดขึ้นต่อบุคคลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อาทิเช่น การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ค่ารักษาพยาบาลและเงินชดเชยรายได้กรณีผู้ป่วยใน อีกทั้งได้ขยายความคุ้มครองกรณึภัยก่อการร้ายและการจลาจล ซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนวิตกกังวลอยู่ในสภาวะปัจจุบัน

การจำแนกชั้นอาชีพ

อาชึพชั้น 1 ได้แก่
ผู้ที่ทำงานไม่ต้องใช้กำลังกาย ประกอบอาชีพในสำนักงานหรือในที่อยู่อาศัย อาทิ ผู้จัดการบริษัท เจ้าของร้านทอง ครู อาจารย์ นักประพันธ์ ผู้พิพากษา อัยการ พนักงานธนาคาร เป็นต้น

อาชึพชั้น 2 ได้แก่
ผู้ที่ต้องปฏิบัติหรือควบคุมงานภายนอกสำนักงาน หรือ ต้องออกตรวจงาน รวมทั้งผู้ที่ทำงานในสำนักงานแต่ ต้องใช้กำลังบ้าง อาทิ วิศวกร แพทย์ พยาบาล ผู้รับเหมาก่อสร้าง ศิลปิน ช่างเสริมสวย ทนายความ ทหาร ตำรวจ

สิทธิประโยชน์พิเศษ

 

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here