รีวิว โรคร้ายแรง รีฟันด์ ไม่มีโรคมีคืน

0
254
views

 

สร้างสวัสดิการให้แก่ตัวท่านและครอบครัว 
ด้วยการประกันชีวิต ที่ให้ความคุ้มครอง
ครอบคลุมในทุกภาวะวิกฤติของชีวิต

 

“ไม่มีเคลมโรคร้ายแรง คืนเบี้ยประกันภัยปีสุดท้าย”

     “โรคร้ายแรง รีฟันด์  จากพฤติกรรมการบริโภคและรูปแบบการใช้ชีวิตประจำวัน รวมถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในปัจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้คนมีความเสี่ยงเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะโรคมะเร็ง โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดในสมอง ที่จากข้อมูลสถิติการเสียชีวิตของคนไทยล่าสุด พบว่า เป็นโรคร้ายแรงอันดับต้นๆ ที่คร่าชีวิตคนไทยเป็นจำนวนมากในแต่ละปี ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการรักษพยาบาลมีแนวโน้มปรับสูงขึ้น ในภาวะเศรษฐกิจที่ค่อนข้างผันผวนเช่นนี้การสร้างสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลจึงเป็นเรื่องสำคัญ สำหรับเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน รวมถึงสร้างความอุ่นใจของคุณและคนที่คุณรัก

     “โรคร้ายแรง รีฟันด์ เป็นแผนประกันชีวิตที่ออกแบบมาเพื่อสร้างหลักประกันอย่างครอบคลุม ทั้งในส่วนของความคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี ความคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง 3 กลุ่ม ที่นับเป็นสาเหตุสำคัญที่คร่าชีวิตคนไทย และสวัสดิการเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลรายวันเพื่อคลายความกังวลเกี่ยวกับรายได้ที่ต้องสูญเสียไปหากต้องเข้ารักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในโรงพยาบาล ซึ่งหากไม่มีการเรียกร้องสินไหมโรคร้ายแรงในช่วง 5 ปีติดต่อกัน จะได้รับเบี้ยประกันภัยปีสุดท้ายคืน

 

ผลประโยชน์

– หลักประกันค่ารักษาให้แก่คุณ เมื่อเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง 10 โรค ในกลุ่มโรคมะเร็ง, โรคหัวใจและโรคหลอดเลือดในสมอง

– หลักประกันรายได้รายวัน วันละ 1,000 บาท สูงสุด 365 วัน กรณีพักรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในโรงพยาบาล

– หลักประกันให้แก่ครอบครัว ด้วยความคุ้มครองชีวิต 100,000 บาท

– คืนเบี้ยประกันภัยปีสุดท้าย กรณีไม่มีประวัติการเรียกร้องสินไหมโรคร้ายแรงในช่วง 5 ปีติดต่อกัน

– ได้ทั้งเงินชดเชยรายวัน…ได้ทั้งเบี้ยประกันภัยปีสุดท้ายคืน กรณีนอนโรงพยาบาล แต่ไม่ได้เคลมโรคร้ายแรง

เงื่อนไขรับประกัน

 

“แผนเดียว ดูแลคุณและคนที่คุณรัก”

1. ดูแลค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคร้ายแรง 3 กลุ่ม โรคมะเร็ง หัวใจ และหลอดเลือดสมอง 
ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง เพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนฐานะทางการเงินของครอบครัว

2. คลายกังวล เมื่อนอนโรงพยาบาล
รับเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลรายวัน กรณีเข้าพักรักษาตัวฐานะผู้ป่วยในโรงพยาบาล วันละ 1,000 บาท สูงสุด 365 วัน

3. สร้างหลักประกันทางการเงินให้กับครอบครัว
รับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน

4. อัตราเบี้ยประกันภัยคงที่
ช่วยวางแผนทางการเงินได้อย่างแน่นอน

5. คืนเบี้ยประกันภัยปีสุดท้าย
หากไม่มีการเรียกร้องสินไหมโรคร้ายแรง ตลอดสัญญา 5 ปี

สรุป
     เป็นประกันชีวิตที่ดีตัวหนึ่ง เพราะมันคุ้มครองโรคร้ายแรงซึ่งในปัจจุบันนี้ โรคร้ายแรงเหล่านี้ทำให้คนไทยได้เสียชีวิตเป็นอันดับต้นของประเทศ และยังสามารถได้เบี้ยคืนอีกด้วยถ้าเราไม่ได้เคลมเลยภายในเวลาที่กำหนด แต่ข้อเสียก็คือถ้าเราเคลมก็จะไม่ได้เบี้ยคืน และสุขภาพต้องแข็งแรงด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here