+++ ถ้าเราลงทุนโดยไม่ถอนเงินมาใช้

0
2600
views

บทสัมภาษณ์ อาจารย์ ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร

ถ้าเราลงทุนโดยไม่ถอนเงินมาใช้ ดอกผลจะสะสมทบไปเรื่อยๆ เวลาได้เงินปันผลหรือดอกเบี้ยมา ก็ให้เอามาลงทุนต่อ

ช่วงที่คุณยังมีแรงหาเงินได้ จงอย่าใช้เงินเกินจากที่หาได้
ควรสะสมเก็บไว้ทุกเดือน เพราะเงินก้อนนี้
เป็นเงินเพื่อชีวิตในอนาคต ไม่ใช่เพื่อปัจจุบัน
เพราะปัจจุบันเราใช้เงินจากการทำงานอยู่แล้ว

จงอย่าใช้เงินเกินจากที่หาได้
ควรสะสมเก็บไว้ทุกเดือน เพราะเงินก้อนนี้
เป็นเงินเพื่อชีวิตในอนาคต ไม่ใช่เพื่อปัจจุบัน
เพราะปัจจุบันเราใช้เงินจากการทำงานอยู่แล้ว

VIคือการลงทุนที่คนซื้อคิดถึงความคุ้มค่า
และผลตอบแทนระยะยาว
ต้องมองว่าหุ้นคือธุรกิจ
ธุรกิจจะมีค่าก็ต่อเมื่อรายได้เพิ่ม กำไรเพิ่ม ปันผลเพิ่ม
………
ผมยืนยันว่า ในระยะยาว
ราคาหุ้นกับกำไรมันจะไปด้วยกันเสมอ

การลงทุนของผมไม่ใช่ความสนุกสนาน
ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา ผมลงทุนเพื่อชีวิตเต็มร้อย
เงินทั้งหมดในกระเป๋าอยู่ในหุ้นหมด ไม่มีทรัพย์สินอื่น
ถ้าคุณอยากรวยเร็วๆ อยากเกษียณก่อนอายุ ก็ต้องยิ่งรีบลงทุน

การลงทุนเป็นระบบทบต้นทบดอก
ในระยะยาวเงินจะโตแบบก้าวกระโดด
แต่มันก็อาจไม่ได้เหมาะกับทุกคน
คนที่ทำแบบนี้ได้ต้องมีจิตใจเข้มแข็ง
ผมยอมสละไม่ซื้อของที่อยากได้
เพราะจะเอาเงินไปลงทุน
ซึ่งบางคนทำได้ แต่บางคนทำไม่ได้

การลงทุนในหุ้นต้องมีจิตใจเข้มแข็ง
เข้าใจจิตวิทยาเรื่องความโลภความกลัว
คนที่เจ๊งส่วนใหญ่เป็นเพราะฝืนความโลภไม่ได้
ทั้งหมดนี้ต้องอาศัยการฝึกฝน และความเข้าใจ

เมื่อเลือกลงทุนในหุ้นแล้ว
ก็ต้องปล่อยให้เขาเติบโต แล้ววันหนึ่งข้างหน้า
เราจะมี “อิสรภาพทางการเงิน” ด้วยตัวเอง
เราจะมีธุรกิจที่จ่ายปันผลให้มากพอ
จนแทบไม่ต้องทำงาน
ถือเป็นรายได้ (passive income)
ที่เข้ามาโดยไม่ต้องทำอะไร

แต่ทุกวันนี้ผมก็ยังทำงานนะ
การทำงานหลังมีอิสรภาพทางการเงินนั้นมีความสุขมาก
เพราะคุณจะเลือกทำแต่งานที่คุณทำแล้วมีความสุข
โดยไม่สนว่าเขาจะจ่ายเงินมากหรือน้อย
………………….

ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร

ขอขอบคุณ..บทสัมภาษณ์
จากวารสาร ALL
ปีที่ 13_05 September 2018

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here