fbpx

+++ ข้อควรรู้…..ก่อนทำประกันสุขภาพ

“การทำประกันสุขภาพ” มีสิ่งที่ต้องเรียนรู้เพราะมีขั้นตอนซับซ้อนมากกว่าการทำประกันชีวิต โดยเอามาสรุปไว้ให้เพื่อจะได้มีความรู้ ก่อนจะตัดสินใจที่จะทำประกันสุขภาพ ซึ่งมีดังนี้

ประกันสุขภาพ กับ ความคุ้มครอง

 • คุ้มครองทันที่ กรณีรักษาตัวจากอุบัติเหตุ
 • มีระยะรอคอย 30 วัน สำหรับโรคทั่วไป เช่น เป็นไข้ ท้องเสีย เป็นต้น
 • มีระยะรอคอย 120 วัน สำหรับ มะเร็งทุกชนิด เนื้องอก ไส้เลื่อน ต้อกระจก การผ่าตัดต่อมทอลซิลอดีนอยด์ เส้นเลือดขอดที่ขา นิ่ว เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

ประกันสุขภาพ กับ ข้อยกเว้น

 • 1. โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกัน การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด หรือ ปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
 • 2. การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดตัดเพื่อ หรือแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วง เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง
 • 3. การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทำแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงสืบวิเคราะห์และการรักษา) การทำหมันหรือการคุมกำเนิด
 • 4. โรคเอดส์ หรือ กามโรค หรือ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 • 5. การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การทำเลสิค ค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์เพื่อช่วยในการมองเห็น หรือ การรักษาความผิดปกติของการมองเห็น
 • 6. การตรวจสุขภาพทั่วไป การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือ สถานพยาบาลเวชกรรมหรือร้องขอการผ่าตัด การพักฟื้น หรือการพักเพื่อการฟื้นฟู หรือการรักษาโดยวิธีให้พักผ่อนอยู่เฉยๆ การตรวจวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุใดๆที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเข้ารักษาในโรงพยาบาล หรือ สถานพยาบาลเวชกรรม หรือ คลีนิค การตรวจวินิจฉัยความบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย การรักษาหรือตรวจวิเคราะห์เพื่อสาเหตุซึ่งไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์ หรือ ไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์ และค่าบริการเฝ้าไข้พิเศษ
 • 7. การตรวจรักษา หรือ ผ่าตัดเกี่ยวกับฟัน หรือเหงือก การทำฟันปลอม การครอบฟัน การรักษารากฟัน อุดฟัน การจัดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน การใส่รากฟันเทียม ยกเว้นในกรณีจำเป็นอันเนื่องจากการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุ ทั้งนี้ไม่รวมค่าฟันปลอม และการครอบฟันและการรักษารากฟันหรือใส่รากเทียม
 • 8. การรักษาหรือการบำบัดการติดยาเสพติดให้โทษ บุหรี่ สุรา หรือ สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
 • 9. การตรวจรักษา อาการ หรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช หรือทางพฤติกรรม หรือความผิดปกติทางบุคลิกภาพ รวมถึงสภาวะสมาธิสั้น ออธิซึม เครียด ความผิดปกติของการกิน หรือความวิตกกังวล
 • 10. ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลที่ผู้เอาประกัน ซึ่งเป็นแพทย์สั่งให้แก่ตัวเอง รวมทั้งค่าใข้จ่ายเกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย์ ผู้ซึ่งเป็น บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้เอาประกัน
 • 11. การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การทำร้ายร่างกายตนเอง หรือการพยายามทำร้ายตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยตนเอง หรือยินยอมให้ผู้อื่นกระทำ ไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างวิกลจริตหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้รวมถึงอุบัติเหตุจากการที่ผู้เอาประกันกินดื่ม หรือฉีดยาหรือสารมีพิษเข้าร่างกาย การใช้ยาเกินกว่าแพทย์สั่ง
 • 12. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้เอาประกัน ก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนี้การจับกุม
 • 13. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้เอาประกันกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยาน ที่มิได้จดทะเบียน เพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้เป็นสายการบินพาณิชย์
 • 14. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันปฏิบัติหน้าที่เป็น ทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัครและเข้าปฏิบัติการในสงครามหรือปราบปราม
 • 15. สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงครามไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม สงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฏอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฏอัยการศึก

 

Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *