fbpx

+++ สินเชื่อบ้านคือเงิน บ้านแลกเงิน My Home My Cash

ใช้บ้านแลกเป็นเงินก้อน อนุมัติไว ได้เงินเร็ว

*** รายละเอียดสินเชื่อ

เปลี่ยนบ้านเป็นเงินทันใจ จะซ่อมแซมต่อเติมบ้าน ปลดภาระ ค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน หรือทำตามความฝัน

โดยการนำอสังหาริมทรัพย์ มาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ เช่น บ้านเดี่ยว, ทาวน์เฮ้าส์, ทาวน์โฮม, ตึกแถว, อาคารชุด, ที่ดินว่างเปล่า

++ ดอกเบี้ยหลากหลาย และวงเงินกู้ยืมสูงสุด 20,000,000 บาท

สินเชื่อบ้านคือเงิน My Home My Cash จากธนาคารไทยพาณิชย์ให้อิสระคุณเลือกอัตราดอกเบี้ยหลากหลายแบบ ทั้งอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญา หรืออัตราดอกเบี้ยลอยตัว MRR

เพื่อวางแผนการเงินตามที่คุณต้องการ และวงเงินกู้ยืมสูงสุดถึง 20,000,000 บาท ผ่อนสบายนานสูงสุด 30 ปี

+++ อนุมัติไว ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน

สะดวก รวดเร็ว ด้วยสินเชื่อที่อนุมัติง่าย ไม่ต้องมีผู้ค้ำ แถมไม่เสียค่าธรรมเนียมเมื่อปิดบัญชีก่อนกำหนด

+++ อัตราดอกเบี้ย
เป็นไปตามประกาศของธนาคาร

+++ ค่าสำรวจและประเมินราคาหลักประกัน

-กรณีหลักประกันทั่วไป, คอนโดพื้นที่เกิน 60 ตรม., และบ้านเดี่ยว 5,000 บาท
-กรณีคอนโดพื้นที่ไม่เกิน 60 ตรม., ทาวน์เฮ้าส์, และบ้านแฝด 3,500 บาท
-ค่าใช้จ่ายอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร

++ ค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ
ยกเว้น

++ ค่าจดจำนอง
1% ของวงเงินกู้

++ ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
ตามอัตราของบริษัทประกัน

*** คุณสมบัติและเอกสารการสมัคร

++คุณสมบัติผู้สมัคร
-สัญชาติไทย
-ไม่เคยเป็นลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงิน
-อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และ ไม่เกิน 65 ปี

*** เอกสารประกอบการสมัคร

+++ เอกสารยืนยันตัวตน
-บัตรประจำตัวประชาชน, บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
-สำเนาทะเบียนบ้าน
-สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
-สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

+++ เอกสารหลักประกัน
-เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ (สำเนาโฉนด หน้า/หลัง)
-หนังสือแจ้งข้อมูลหลักประกัน (ขอแบบฟอร์มได้ที่สาขาธนาคาร)
-ภาพถ่ายหลักประกัน

*** เอกสารยืนยันรายได้

+++ ผู้มีรายได้ประจำ
-หนังสือรับรองเงินเดือน และสลิปเงินเดือน
-เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

+++ ผู้มีธุรกิจส่วนตัว
-เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว, บัญชีกิจการ)
-ภาพถ่ายกิจการ 4-5 ภาพ และแผนที่ตั้งกิจการโดยสังเขป
-สำเนาทะเบียนการค้า, หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
-หลักฐานการนำภาษีย้อนหลัง 1 ปี (ภงด.) บันทึกรายรับ-รายจ่าย, ใบเสร็จซื้อ-ใบเสร็จขายสินค้า

++ ผู้มีอาชีพอิสระ
-เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
-ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (แพทย์, วิศวกร, ทนายความ, สถาปนิก)

*** เงื่อนไขผลิตภัณฑ์

+++ เงื่อนไขผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านคือเงิน My Home My Cash

จำนวนเงินกู้สูงสุด 20 ล้านบาท และผ่อนชำระนานสุด 30 ปี โดยระยะเวลาผ่อนชำระเมื่อรวมกับอายุของผู้กู้แล้วจะต้องไม่เกิน 65 ปี (กรณีมีผู้กู้ร่วมหลายคน จะใช้อายุของผู้กู้ที่น้อยที่สุด)

ทั้งนี้ การอนุมัติวงเงินกู้ ระยะเวลาผ่อนชำระ อัตราดอกเบี้ย คุณสมบัติผู้กู้ เอกสารประกอบการพิจารณาขึ้นอยู่กับรายได้ มูลค่าหลักประกัน และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โดยสามารถสอบถามอัตราดอกเบี้ยและรายละเอียดเพิ่มเติมได้กับพนักงานขาย

+++ เงื่อนไขฟรีค่าประเมินราคาหลักประกัน

-ลูกค้าต้องได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อเบื้องต้นกับธนาคาร
-ลูกค้าต้องทำการประเมินหลักประกันภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562
-ลูกค้าต้องเบิกจ่ายเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติภายใน 10 วันทำการ นับจากวันที่ 31 มีนาคม 2562

Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *