fbpx

+++ 5 เทคนิคออมเงิน รายได้น้อยก็ออมได้

5 เทคนิคออมเงิน รายได้น้อยก็ออมได้

  • 1. บันทึกรายรับ – รายจ่าย

   การจดบันทึกรายได้ต่างๆ เป็นเรื่องสำคัญ เพราะจะทำให้รับรู้ ถึงจำนวนเงินที่ใช้ตลอดทั้งเดือน สามารถทำให้เห็นภาพรวม การใช้จ่ายเงินในแต่ละเดือน ว่าเราใช้จ่ายเงินไปกบอะไร และสามารถตัดรานจ่ายที่เกินจำเป็น หรือประหยัดเงินในส่วนต่างๆ ได้

  • 2. ตั้งเป้าหมายสร้างแรงจูงใจ

   การมีเป้าหมายในการเก็บเงิน จะทำให้มีแรงจูงใจมากขึ้น เริ่มจากเป้าหมายเล็กๆ เมื่อบรรลุเป้าหมายเล็กๆ จะทำให้มีกำลังใจที่จะเก็บเงินต่อ แล้วจึงค่อยๆ พัฒนาให้เป็นเงินก้อนที่ใหญ่ขึ้นรับรองว่าเป้าหมายที่จะมีเงินเก็ยก้อนโต ไม่ไกลเกินฝัน

  • 3. ออมเงินก่อนใช้

   ถ้าเรามีการจดบันทึกรายรับและรายจ่ายไว้แล้ว จะทำให้เรารู้ถึงเงินที่เราใช้ไป และทำให้เมื่อเงนเดือนออกในแต่ละเดือน สามารถแบ่งเงินเดือนมาเก็บออมก่อนที่จะใช้ส่วนที่เหลือได้ทันทีซึ่งเงินออมก้อนนี้จะมากหรือน้อยก็ตามฐานเงินเดือน และค่าใช้จ่ายของแต่ละคนที่จะจัดสรรคตามความเหมาะสม

  • 4. ดูพฤติกรรมการใช้เงิน

   แม้ว่าจะมีการออมเงินก่อนใช้ แต่พฤติกรรมการใช้เงินก็ควรเปลี่ยน เพื่อที่ต่อไปจะได้เพิ่มจำนวนเงินออมได้จากการเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น คิดให้นานๆ ดีๆ ก่อนที่จะซื้อของอะไรที่ไม่จำเป็น ทำจนเป็นนิสัยจะลดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยลงได้

  • 5. ต่อยอดเงิน

   ฝากเงินรอดอกเบี้ยธรรมดาๆ ได้รับผลตอบแทนไม่มาก การศึกษาช่องทางการเก็บออมให้ได้ผลตอบแทนดีเป็นทางเลือกที่ดีกว่า เช่น ซื้อพันธบัตร กองทุนรวม หรือซื้อ LTF RMF ฝากในบัญชีฝากประจำ จะทำให้เงินงอกเงยได้มากกว่า

#ธอส #GHBank

Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *